Chuyển đổi số

 • Hướng dẫn tra cứu thông tin công dân

  07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

  08/02/2023

Công bố - Công khai

Nông thôn mới

Thông báo

 • Thông báo

  đăng ký nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023

  29/03/2023
 • Thông báo

  Về việc công khai niêm yết hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Nguyễn Văn Út

  08/02/2023

Bản tin huyện Long Hồ

Cải cách hành chính

Lượt truy cập:
27686
ipv6 ready